Регионы РоссииРеспублика ТываОвюрский район → село Ак-Чыраа / село Сарыг-Холь

Улицы и объекты:

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я   1 2 3 4 5 6 7 8 9

668130 м Доруг аъттыг

668130 м Дыттыг-Хонаш

668130 ул Ирбитей

668130 м Иштии бел

668130 м Кара кожагар

668130 м Кара-Чыраа

668130 м Кок хаак

668130 м Куу оваа

668130 м Кызыл-Сайыр

668130 м Кызыл-Хая

668130 м Кыстар одээ

ул Малчын

668130 м Оваа

668130 м Ортаа Сарыг-Хол

668130 м Рага-Сайыр

668132 м Саглан дыт

668130 м Сарыг-Сиген

668133 м Сарыг-Хол

ул Севен-оол

668130 ул Тумат

668130 м Тээли белдири

668130 м Узун-Сайыр

668130 м Устуу Сарыг-Хол

668130 м Хайыракан баары

668130 м Хоолу

668130 м Хоолу ишти

668130 м Хорлуу

668132 м Чалаа

ул Чалаа

668130 м Чалаа баары

1 2